სამინისტროს შესახებ

ნიკოლოზ გაგუა

ნიკოლოზ გაგუა

ნიკოლოზ გაგუა

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

დაიბადა 1975 წლის 21 ივნისს, ქ.ქუთაისში ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

პროფესიული გამოცდილება

 • 11/2016 - დღემდე

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

   
 • 03.2016 - 11.2016

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე

   
 • 10.2015 - 03.2016

  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   
 • 06.2013 - 10.2015

  ფისკალური პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   
 • 10.2011 - 08.2012

  აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

   
 • 09.2010 - 08.2012

  პროექტის განმახორციელებელი რგოლის დირექტორი, მსოფლიო ბანკი, SIDA, DFID-ის დაფინანსებით მიმდინარე ფინანსური სექტორის მართვის მხარდაჭერის პროექტი

   
 • 04.2010 - 08.2010

  მინისტრის მრჩეველი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   
 • 08.2006 - 03.2010

  ფინანსური დირექტორი, შპს „სთრაიდ ჯორჯია“

   
 • 09.2004 - 07.2006

  საინფორმაციო სისტემების განვითარების კონსულტანტი, სს „თბილისის წყალი“

   
 • 12.2001 - 01.2006

  ფინანსური დირექტორი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

   
 • 06.2001 - 11.2001

  მთავარი ფინანსური სპეციალისტი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

   
 • 10.2000 - 06.2001

  მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის ეკონომიკური სამსახური

   
 • 07.1999 - 10.2000

  ეკონომიკური ექსპერტი, USAID-ის მხარდაჭერით მიმდინარე მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი

   
 • 10.1997 - 10.1999

  ეროვნული კონსულტანტი, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის ეკონომიკური სამსახური

   

განათლება

 • 08.2012 - 06.2013

  Williams College, United States, ეკონომისტი, ეკონომიკის მაგისტრი

   
 • 02.1998 - 12.1998

  Joint Vienna Institute, Austria, ეკონომისტი, ეკონომიკის მაგისტრთან გათანაბრებული

   
 • 09.1992 - 06.1997

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომისტი, ეკონომიკის მაგისტრი

   

უცხო ენების ცოდნა

 •  

  ინგლისური, გერმანული, რუსული

   

ტრენინგები

 • 09.2015 - 11.2015

  საქართველოს შესყიდვების სააგენტო, შესყიდვების ეროვნული კანონმდებლობა

   
 • 10.2000

  Joint Vienna Institute, სახელმწიფო ფინანსების მართვა

   
 • 07.1996 - 08.1996

  საარბრუკენის უნივერსიტეტი, გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები