სამინისტროს შესახებ

ლაშა ხუციშვილი

ლაშა ხუციშვილი

ლაშა ხუციშვილი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

დაიბადა 1985 წლის 2 სექტემბერს, ქ.თბილისში ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი