სამინისტროს შესახებ

გიორგი კაკაურიძე

გიორგი კაკაურიძე

გიორგი კაკაურიძე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, საპარლამენტო მდივანი

დაიბადა 1983 წლის 12 ოქტომბერს, ქ. გორში ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი