სამინისტროს შესახებ

ცოტნე ყავლაშვილი

ცოტნე ყავლაშვილი

ცოტნე ყავლაშვილი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, სახაზინო სამსახურის უფროსი

დაიბადა 1983 წლის 19 იანვარს ქ.თბილისში ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი